Şirketler Neden Değerleme Yaptırır

Şirketler Neden Değerleme Yaptırır

 • Mülkiyet değişimlerinde alış- satış fiyatını belirlemek için
 • Kiralamalarda değer tespiti ihtiyacında,
 • Kredi işlemlerinde gayrimenkullerin teminat olarak alınacağı durumlarda,
 • Şirket aktiflerinde gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde (UMS)
 • Halka arzlarda
 • Şirket birleşmelerinde ve devir almalarda
 • UMSye göre bilanço tutan işletmelerde
 • Mirasla mal intikalinde adil mal paylaşımı istendiğinde,
 • Mülklerin en iyi ve en verimli kullanım analizinin ortaya konulması gerektiğinde,
 • Yapılması düşünülen yatırımların yıllar itibariyle yaratacağı gelirlerin giderlere oranı ve bugünkü proje değerinin tespiti çalışmalarında( Finansal Fizibilite Etütlerinde)
 • Sigorta işlemlerinde,
 • Sat- Geri Kirala (Sale & Lease) işlemlerinde,
 • Kamulaştırmada adil ödeme için değer tespitinde,
 • GYO portföylerinde yer alan gayrimenkullerin alım- satım, kiralama ve yeniden değerlemelerinde, gayrimenkul ipoteklerini alırken, proje başlangıcında yasal prosedürlere uygunluk tespitinde,
 • Hisse senedi borsada işlem gören tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin % 5ini aşan gayrimenkul alım- satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları durumunda,marka değerlemesi.